Vad är riskkapital och när behövs det?

Beroende på vilket stadium ens företag befinner sig i behöver företaget få in kapital på ett eller annat sätt. Det vanligaste tillvägagångssättet är att ett nybildat företag finansieras direkt av ägarna genom att de betalar in aktiekapitalet om 50 000 kr till bolagsverket i samband med stiftandet. Själva bildandet av ett företag utgör dess absolut första kapital, så kallat aktiekapital, men vad händer när verksamheten sätter igång i företaget?

Riskkapital för att lyckas med företagsexpansionen

När företaget är nystartat är det sällan det räcker med det ursprungliga kapitalet om 50 000 kr. Istället behöver det nybildande företaget ta in ytterligare kapital. Tillskott av kapital kan antingen göras med hjälp av lån eller riskkapital. Mellan lån och riskkapital finns det ett antal viktiga skillnader att känna till.

Ett sätt att se på riskkapital innebär att det är förenat med risk. Emellertid kan ju all form av utlåning till någon del förknippas med risken att inte få lånet återbetalt. Ett vanligt företagslån föregås alltid av en kreditbedömning av en bank. Ett lån följer oftast av någon form av säkerhet för lånet. Må det vara i form av pantbrev eller företagsinteckningar. Riskkapital däremot görs oftast i utbyte mot ett ägande i bolaget i syfte att få ett bestämmande i verksamheten.

Skillnaden mellan att låna in kapital som extern långivare och att förse ett företag med kapital i form av riskkapital utgörs därför av möjligheten att vara med och påverka resultatet i det företag som fått kapital.

Riskkapital är riskfyllda investeringar i utbyte mot ägande

Den svenska riskkapitalmarknaden har de senaste tjugo åren varit väldigt intensiv. Inte minst har den tagit fart i samband med den teknologiska utvecklingen på IT-sidan. I Stockholm kan återfinnas flera välkända private equity bolag (PE-bolag) vars verksamhet går ut på att köpa in sig i företag med låga eller inga intäkter, vars marknadspotential är hög. I samband med investeringen vill PE-bolaget oftast ta en aktiv del i förädlingen av bolaget och säkerställa att det finns vissa finansiella eller marknadsmässiga mål som uppfylls i syfte att skapa ett högre värde på de aktier de köpt. Deras ägarhorisont är oftast tämligen kort – sett ur ett ägarperspektiv – och därför vill PE-bolagen på olika sätt förädla sitt riskkapital så de kan sälja aktierna för ett högre pris.

Riskkapitalbolag

Den prisbelönade ekonomen David von Laskowski har studerat riskkapitalbolagens (PE-bolagen) förädling av bolag de investerat i. Artikeln belyser hur riskkapitalbolagens benägenhet att ständigt förändra påverkar styrningen och den strategiska inriktningen i bolag de investerar i. Hur riskkapitalbolagen arbetar kan emellertid skilja sig åt, och det är inte en sanning att riskkapital endast behöver komma från de större riskkapitalbolagen.

På marknaden för riskkapital finns en mängd olika aktörer. Statliga aktörer som ALMI och Saminvest såväl som privata riskkapitalister är alla potentiella investerare i företag med sunda och intressanta idéer med stor marknadspotential. Ett bolag kan redan i ett tidigt stadium välja att söka efter riskkapital. Det kan ju rentav vara så att det krävs ett större kapital än vad grundaren själv kan stoppa in i syfte att få ut en prototyp, eller bygga upp t.ex. företagets första order.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: